123dopyt.sk chráni osobné údaje v súlade s GDPR

28. 5. 2018, Jakub Gottwald

Pilne sme sa pripravovali na piatok 25.5.2018. Na deň keď nadobudne platnosť nariadenie EU o ochrane osobných údajov.

Pravdou je, že sme pre reálnu prípravu nemuseli urobiť príliš veľa.

  1. Boli nutné drobné úpravy formulára pre zadanie dopytu.
  2. Rozšírili sme viacej do detailu informácie o našom nakladaním s dátami.
  3. Doplnili sme informácie o našej práci s cookies.

Stále platí, že sa na nás môžu dopytujúci aj dodávateľa spoľahnúť. Ich dáta budú vždy v bezpečí a my urobíme všetko pre prepojenie správnych dodávateľov s dopytujúcimi, ktorí ich hľadajú.

Začnite dopytom.