Ako nastaviť a dohliadať na spoluprácu s dodávateľom?

21. 6. 2017, Jakub Gottwald

Nastavenie spolupráce s dodávateľom nie je ľahké. Na druhú stranu to nie je raketové inžinierstvo. Prečítajte si, na čo je potrebné si dať pozor.

Výberom dodávateľa to nekončí. Keď nájdete dodávateľa, je potrebné ešte celú dodávku zmluvne zaistiť a dohliadnuť na jej realizáciu.

Zmluvné zabezpečenie a platby

Celú zákazku je potrebné zmluvne podchytiť. Zmluva by mala jasne definovať podmienky platby za celú zákazku alebo za jej časti. Podľa náročnosti alebo komplikovanosti je potrebné do zmluvy uvádzať aj prípadné zrážky z odmeny, záručnú dobu na práce a splatnosti odmien. Zmluva slúži ako poistka pre obe strany - Vás aj dodávateľa.

Na našom webe nájdete rady, ako vybrať správneho dodávateľa.
Nájdete u nás aj návody, ako napísať zmluvu.

Dohľad nad realizáciou

Keď už máte spísanú a podpísanú zmluvu, je potrebné dohliadať na realizáciu.

Je možné, že v priebehu zákazky sa narazí na okolnosti, ktoré budú vyžadovať použitie iných materiálov alebo postupov. Aj preto je nutné realizáciu dozorovať. Ak nemáte dostatočné skúsenosti na posúdenie dobrých postupov, odporúčame zabezpečiť si osobu, ktorá tieto skúsenosti má a môže s dodávateľom konzultovať alebo mu priamo oponovať.
Dohľad nie je vyjadrením nedôvery k dodávateľovi. Všetky strany, vy, dodávateľ aj dozor, máte rovnaký záujem - kvalitne realizovanú zákazku, preto budete spoločne hľadať tie najlepšie riešenia.

Teraz už by Vás nemalo pred aj pri realizácii nič zaskočiť.