Zamestnanosť na Slovensku rastie!

10. 7. 2019, Pavel Drudík

Medziročný rast zamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl sa oproti 1. štvrťroku 2018 zrýchlil o 0,6 p. b. na 1,8 %. Počet pracujúcich sa tak zvýšil o 45,8 tis. na 2 588,4 tis. osôb.

Podľa odvetného hľadiska najvyššia zamestnanosť bola napríklad v priemysle 26,8 %, obchode 12,1 % a v stavebníctve 9,1 % z celkovej zamestnanosti.

Pre našich podnikateľov to znamená viac peňazí v obehu a preto treba tento rast využiť v reklame, aby si spotrebiteľ vybral práve Vás.

Zdroj: Štatistický úrad SR