Rok 2016 opäť hodnotíme ako veľmi úspešný


Za to by sme sa radi poďakovali Vám všetkým, ktorí ste do našich služieb vložili svoju dôveru, dopytujúcim aj dodávateľom. V minulom roku operátori systému 123dopyt.sk spracovali, zverejnili a rozoslali dodávateľom takmer ....

30 000 dopytov

v celkovom objeme

94 miliónov euro

Celkový počet dopytov za rok 2016 je 29 065.

Počet dopytov podľa odborov


Auto-moto
978 dopytov
Doprava
2 475 dopytov
Drevo
1 670 dopytov
Nábytok
733 dopytov
Ostatné
2 692 dopytov
Plasty
399 dopytov
Poradenstvo
115 dopytov
Reality
1 837 dopytov
Služby
1 288 dopytov
Stavebníctvo
13 836 dopytov
Strojárstvo
2 862 dopytov
Tlač
180 dopytov

Celková hodnota dopytov za rok 2016 predstavuje 93 529 075 €.

Hodnoty dopytov podľa odborov / €


Auto-moto
7 339 775
Doprava
1 546 025
Drevo
1 660 150
Nábytok
1 080 475
Ostatné
4 090 525
Plasty
342 925
Poradenstvo
72 050
Reality
15 713 975
Služby
2 836 525
Stavebníctvo
52 026 250
Strojárstvo
6 613 850
Tlač
206 550