Štatistika vývoja obratu dopytov

Štatistika dopytov
Počet dopytov Obrat dopytov
január 2019 3 517 81 307 325 €
február 2019 3 595 83 202 550 €
marec 2019 3 824 96 208 425 €
apríl 2019 3 911 89 163 150 €
máj 2019 3 831 96 743 025 €
jún 2019 2 931 80 265 050 €
júl 2019 3 034 86 942 050 €
august 2019 3 175 113 111 800 €
september 2019 3 561 73 993 775 €
Počet dopytov Obrat dopytov
január 2018 3 887 126 207 875 €
február 2018 3 673 112 646 475 €
marec 2018 3 381 131 828 825 €
apríl 2018 4 322 113 582 575 €
máj 2018 4 037 120 064 225 €
jún 2018 3 960 112 702 650 €
júl 2018 4 015 137 009 200 €
august 2018 3 803 139 268 075 €
september 2018 3 715 131 288 125 €
október 2018 4 132 93 945 000 €
november 2018 3 294 110 187 675 €
december 2018 1 951 85 270 400 €

Počet dopytov

Počet dopytov

Obrat dopytov

Obrat dopytov

Jedná sa o agregované dáta.