Dopytový tím

Slovenský tím

Dagmara Michaláková
Dagmara Michaláková Operátorka slovenských poptávek
Mgr. Daniela Maciková
Mgr. Daniela Maciková operátorka slovenských dopytov