Informácie pre dopytujúcich

Popis služby

Služba 123dopyt.sk Vám umožní vybrať si tú najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú práve hľadáte. Základnou výhodou systému je to, že za Vás rozošle dopyt celej rade vhodných dodávateľov registrovaných v našom systéme. Následne obdržíte množstvo konkrétnych ponúk, z ktorých si vyberiete tú najlacnejšiu alebo tú najvýhodnejšiu. Týmto spôsobom je možné veľmi jednoducho ušetriť až 30% z priemernej ceny. Nič neriskujete, dopyt môžete zadať ÚPLNE ZADARMO prostredníctvom webového formulára alebo bezplatnej telefónnej linky 0800 111 456. S pomocou služby 123dopyt.sk monitor môžete navyše sledovať celý priebeh zadania a oboslania dopytu.

Čo je to dopytovanie?

Dopytovanie je výhodný a moderný spôsob, ako nájsť dodávateľa služby či tovaru, ktorý aktuálne zháňate. Stačí Váš dopyt, teda čo najvýstižnejší popis toho čo potrebujete, zadať do dopytového systému 123dopyt.sk a potom si už len vyberať z obdržaných ponúk firiem. Dopyty využívajú pre podnikanie firmy i súkromné osoby pre riešenie svojich osobných potrieb.

Čo Vám to prinesie?

Zadanie dopytu cez 123dopyt.sk Vám prinesie:

  • nové cenové ponuky od rady dodávateľov,
  • úsporu Vášho času a predovšetkým finančnú úsporu – obvykle až 30%,
  • zadanie dopytu je celkom zadarmo.

Po odoslaní Vášho dopytu sa uložia kontaktné údaje do databázy a prostredníctvom odkazu, ktorý Vám pošleme, môžete kedykoľvek tieto dopyty opäť zadať bez nutnosti ďalšieho vypĺňania.

Referencie

Službu 123dopyt.sk využije ročne tisíce zákazníkov zo všetkých oblastí (firmy, inštitúcie, súkromné osoby) a s výsledkom sú veľmi často spokojní. Preto neváhajte Váš dopyt zadať prostredníctvom systému 123dopyt.sk, budeme sa maximálne snažiť nájsť práve pre Vás tie najzaujímavejšie ponuky! Zhliadnite i prípadové štúdie.

Chcem sa Vám poďakovať ako užívateľ systému 123dopyt, že ste mi pomohli nájsť dodávateľa suroviny, ktorú sme súrne potrebovali pre náš nový výrobok. Ponuky, ktoré som mal, boli len na veľké množstvá, ktoré by sme nedokázali spotrebovať. Čo ma ešte prekvapilo, bola cena, za ktorú som surovinu získal, nakoľko bola niekoľnonásobne lacnejšia ako v uvedených ponukách.

Ing. Jedlovský Peter, MEVAK a.s., www.mevak.sk

Obchodné podmienky pre dopytujúcich

1. Zmluvné strany

B2M.CZ, s.r.o.

So sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5
IČ: 27455971
DIČ: CZ27455971
číslo účtu: 0189423567/0900
Sme platcami dane DPH.
Zapísaní pod spisovou značkou C 113637
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Dopytujúci

Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie Dopytujúcim každý subjekt, ktorý si zadá prostredníctvom webu www.123dopyt.sk dopyt.
(ďalej len „Dopytujúci“)

2. Popis služby

Služba www.123dopyt.sk slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od Dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozoslanie odpovedajúcich dopytov na vybraných registrovaných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ, s.r.o.

Zadanie dopytov prostredníctvom webu www.123dopyt.sk alebo telefónu umožňuje Dopytujúcemu subjektu veľmi ľahko, rýchlo a efektívne rozoslať svoju požiadavku na relevantných dodávateľov a získať tak celú radu ponúk k výberu. Po zadaní je dopyt doručený operátorovi, ktorý ho do 1-2 pracovných dní zverejní na webe a rozošle jednotlivým dodávateľom, ktorí sú zaregistrovaný v platenom režime na www.123dopyt.sk. Operátor má právo kontaktovať Dopytujúceho vo veci doplnenia alebo preverenia dopytu.

Pri dopytoch zverejnených na www.123dopyt.sk sú viditeľné kontaktné údaje na Dopytujúceho len zaregistrovaným dodávateľom v platenom režime.

Po odoslaní dopytu sa uložia kontaktné údaje do databázy a prostredníctvom odkazu, ktorý Vám pošleme, si môžete kedykoľvek znovu zadať nový dopyt bez nutnosti ďalšieho vyplnenia.

Zadanie dopytu je zdarma, Dopytujúci neplatí žiadny poplatok Poskytovateľovi za jeho zadanie a rozoslanie na relevantných dodávateľov.

Podmienky pre zadanie dopytu:

  • Dopyt musí mať riadne vyplnené kontaktné údaje a popis dopytu musí byt vyplnený s maximálnou zodpovednosťou. Veľkosť príloh k dopytu je obmedzená. Priložiť možno maximálne tri súbory, kedy každý z priložených súborov nesmie presiahnuť veľkosť 2 MB.
  • Dopyt aj kontaktné údaje musia byť zadané pravdivo.
  • Prvotným záujmom Dopytujúceho musí byť získanie vhodného dodávateľa k spolupráci. Služba nesmie byť zneužitá k monitoringu trhu alebo k iným negatívnym účelom.
  • Zmysel dopytu nesmie byť skrytý za účelom ponuky a propagácie vlastného tovaru a služieb.
  • Dopytujúci súhlasí s publikáciou dopytu a uvedením svojich kontaktných údajov na webových stránkach prevádzkovateľa siete B2M.CZ a dcériných spoločností (konkrétne portálov 123dopyt.sk, aaapoptavka.cz, hlidanizakazek.cz, sledovaniezakazok.sk, aaadopyt.sk, cskontakt.cz, cskontakt.sk).

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie dopytujúceho v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa serveru a podmienkami pre zadanie dopytu. Pri nedodržaní týchto povinností si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a nerozoslanie a vymazanie dopytu.

Poskytovateľ služby si tiež vyhradzuje právo nerozoslať dopyty, ktoré nesplňujú určitú hranicu obratu (dopyty po spotrebnom tovare, dopyty v stovkách Eur, apod.).

3.2 Dopytujúci

Dopytujúci môže požiadať Poskytovateľa o ukončenie platnosti dopytu na webových stránkach www.123dopyt.sk alebo tak vykonať sám prostredníctvom služby 123dopyt.sk Monitor. Dopyt, ktorý bol už raz rozoslaný dodávateľom, nie je možné doplniť, upraviť alebo vziať späť.

4. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Dopytujúcich ich osobné údaje, hlavne meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov medzi dodávateľmi a Dopytujúcimi.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Dopytujúcemu e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Dopytujúci má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpovedí na obchodnú informáciu, ktorá bola poslaná e-mailom.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Dopytujúceho iba za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchovávané osobné údaje môže Dopytujúci kedykoľvek zmeniť.

Viac k ochrane osobných údajov tu.

5. Záverečné ustanovenie

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s obecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Dopytujúcim pri poskytovaní služby - sprostredkovaní obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Dopytujúcim a Poskytovateľom okamžikom odoslania dopytu pomocou webového formuláru na www.123dopyt.sk alebo po zadaní dopytu prostredníctvom telefonického kontaktu.

Tieto podmienky naberajú platnosť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ, s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a jej účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.123dopyt.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.2.2013.