Certifikovaný zákazník

Certifikovaný zákazník

Kto je certifikovaný zákazník?

123dopyt.sk umožňuje stabilným a overeným dopytujúcim získať štatút certifikovaný zákazník. Certifikácia je jednoduchý proces, v ktorom dopytujúcim, ktorí dopytujú opakovane zašleme výzvu k certifikácii, overíme ich kontaktné údaje a vyzveme ich k vyjadreniu súhlasu s Etickým kódexom.

Aké sú výhody certifikácie?

Certifikáciou získate:

Vďaka registrácii do systému 123dopyt.sk získate:

  • najlepšie možné podmienky ponúk od dodávateľov,
  • viac ponúk od dodávateľov,
  • vyššiu dôveryhodnosť u dodávateľov.

Etický kódex certifikovaného zákazníka

Etický kódex zaväzuje certifikovaného zákazníka používať 123dopyt.sk v súlade s poslaním systému, predovšetkým k uvádzaniu pravdivých údajov, morálnemu a zákonnému jednaniu. Etický kódex stanovuje, že prvotným záujmom certifikovaného zákazníka je vyhľadanie vhodného dodávateľa k spolupráci. Certifikovaný zákazník vníma 123dopyt.sk ako prostriedok k získaniu najlepšej ponuky, nie ako nástroj pre monitoring trhu či iné účely.

Etický kódex

certifikovaného
zákazníka

Preambule

Služba www.123dopyt.sk slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre registrovaných dodávateľov. Certifikovaný zákazník služby 123dopyt.sk je štatút zákazníka, ktorý pomocou 123dopyt.sk dopytuje služby a produkty. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ, s.r.o.

Článok 1.

Cieľ zákazníka

Článok 3.

Čestnosť

Prvotným záujmom certifikovaného zákazníka je nájdenie vhodného dodávateľa k spolupráci. Certifikovaný zákazník vníma 123dopyt.sk ako prostriedok k získaniu najlepšej ponuky, nie ako nástroj monitoringu trhu či k iným účelom.

Certifikovaný zákazník 123dopyt.sk jedná v súlade so všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami, dodržuje právne predpisy Slovenskej republiky, zmluvné záväzky a zásady tu uvedené.

Článok 2.

Pravdivosť

Článok 4.

Právo užitia označenia

Dopyt i kontaktné údaje certifikovaného zákazníka sú pravdivé. Dopyt a jeho popis je vyplnený s náležitou zodpovednosťou. Zákazník dopytuje s cieľom získať dodávateľa, nie odberateľa.

Prevádzkovateľ služby 123dopyt.sk udeľuje subjektu, ktorý riadne plní svoje povinnosti a ktorý sa zaviazal dodržovať etický kódex, právo užívať označenie certifikovaný zákazník. Týmto symbolom bude označený dopyt zákazníka na serveru 123dopyt.sk.

B2M.CZ s.r.o. - správca najväčšieho dopytového systému v SR
www.123dopyt.sk

Šafránkova 3/1243, 155 00 Praha 5
E-mail: info@123dopyt.sk
Telefón: +420 220 633 662, +420 322 633 101