Prihlásenie

alebo

Právna ochrana dopytujúcich

zadarmo

Navigácia
Pre každého dopytujúceho zákazníka zaisťujeme právnu ochranu zadarmo. Ak budete mať akýkoľvek problém s priebehom vášho dopytu, dajte nám vedieť a my vám pomôžeme.

My vám pomôžeme!

 • zaplatili ste zálohu a nedostali ste službu?
 • služba neprebehla podľa zmluvy?
 • nebola vám vyplatená reklamácia?
 • ste po zmluvnom termíne dodania služby?

Aké budú ďalšie kroky?

 • 1.

  použite náš online formulár
 • 2.

  pošleme výzvu k náprave situácie
 • 3.

  nasleduje mimosúdne vymáhanie
 • 4.

  poslednou možnosťou je súdne vymáhanie

Kontaktujte nás!

Služba je prevádzkovaná v spolupráci so spoločnosťou LogiCall Slovensko, s.r.o.

V akých krokoch prebieha pomoc:

 • Výzva na nápravu situácie. Z pozície autority dopytového systému vyzveme telefonicky či e-mailom dotknutú stranu na nápravu danej situácie a na vyriešenie sporu. Tie sú najčastejšie spôsobené nedostatočnou komunikáciou. Naším cieľom je byť mediátorom riešenia situácie.
 • Mimosúdne vymáhanie. Vašej situácii odovzdáme našej partnerskej spoločnosti, ktorá má 20 ročné skúsenosti na trhu s pohľadávkami. Právna kancelária navrhne a odošle návrh na mimosúdne vyrovnanie. Vysoká úspešnosť je podložená dlhoročnou praxou pri vymáhaní pohľadávok.
 • Súdne vymáhanie. Partnerská spoločnosť zaistí spísanie žaloby aj jej podanie. K tomuto kroku sa pristupuje v prípade neúspešného mimosúdneho vymáhania. Skúsený tím právnikov pripraví všetky právne kroky a zastúpi vo všetkých potrebných konaniach pred súdom.

Čo od vás budeme potrebovať, aby sme mohli vyhodnotiť situáciu a zahájiť kroky?

 • Slovný popis situácie, ako došlo k pohľadávke Aby sme mohli vyhodnotiť, v akej situácii sa nachádzate a akým spôsobom by sme vám mohli pomôcť, potrebuje od vás stručný opis. Vašu situáciu budeme tiež konzultovať s našou partnerskou spoločnosťou, ktorí sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok.
 • Komunikácia s dodávateľom. Všetku písomnú komunikáciu, ktorú s dodávateľom máte, ako na vykonanie práce, úprav objednávky, tak aj žiadosti o vrátenie peňazí. Túto komunikáciu zašlite, aby sme vedeli aký bol spoločný dohovor a čo vám dodávateľom sľúbil.
 • Objednávka. Naskenujte, alebo prepošlite objednávku od dodávateľa.
 • Doklad o uhradení zálohy. Doklad o uhradení zálohy. Najlepšie bankový výpis s platbou, prípadne môže byť aj písomné potvrdenie s dátumom a podpismi.
 • Faktúra. Ak bola vystavená jedna alebo viac faktúr, budeme potrebovať ich kópie.
 • Ďalšie doklady o úhradách. Pokiaľ bolo niečo hradené, napríklad materiál či nejaké subdodávky. Všetky doklady nám pošlite.
Pre úspešné vymáhanie je dôležité mať vyššie uvedené dokumenty. Ak nemáte všetky, nevadí. Určite nás kontaktujte a my zaslané dokumenty prejdeme, skonzultujeme s partnerskou spoločnosťou a navrhneme ďalší postup.

Referenčný prípad pana Karla:

 1. Príbeh je skutočný a chceme vám v ňom ukázať, ako sa tieto situácie riešia. S ohľadom na ochranu osobných údajov sme zmenili alebo zakryli osobné údaje

  • Slovný popis situácie, ako došlo k pohľadávke:

   • objednal som si u firmy Martin Míča, IČO: xxxxxxxx, IČ DPH: SKxxxxxxxxxx stavbu vonkajšieho komína na krbové kachle a dodávku krbu,
   • Kontaktné údaje sú tel.: +421 xxx xxx xxx, e-mail: martinmica@xxxxxxx.cz, info@xxxxxxx.sk,
   • dostal som cenovú kalkuláciu, objednávku + zálohovú faktúru (prikladám v prílohe),
   • bol to osobne zamerať, strávil som s ním cca hodinu, pôsobil seriózne, mal pekný web a nenašiel som žiadne negatívum. Preveril som si i obchodné registre a všetko sedelo,
   • objednávku som potvrdil 17. 8. 2021, zálohovú faktúru som uhradil 19. 8. 2021 bankovým prevodom,

   • Keď sa nič nedialo, začal som prácu urgovať a vymenili sme si niekoľko e-mailov i telefonátov,
   • 24. 10. 2021 situáciu som vyhrotil, že ak nezjedná nápravu, odstúpim od zmluvy. Bol som uistený, že s dodávkou počíta, len čeká na dodanie krbu a má teraz inú prácu,
   • 19. 1. 2022 odstúpenie od zmluvy som poslal e-mailom, cez FB messenger a doporučene poštou 25. 1. 2022,
   • na odstúpenie od zmluvy nereagoval, resp. sa ozval z jeho e-mailu niekto iný, že sa mi pan Míča ozve, ale neozval sa.
 2. 123dopyt.sk vyzval dodávateľa, aby sa k situácii vyjadril a vykonal nápravu

  Vážený pán Míča,

  obrátil sa na nás dopytujúci pán Karel, ktorý si u Vás objednal komín a krb. Túto objednávku ste nerealizoval a nevrátil pánovi Karlovi vybranú zálohu o ktorú po odstúpení od zmluvy niekoľkokrát urgoval. Veríme, že došlo k nedorozumeniu a situáciu napravíte v čo najkratšom termíne. Najdlhšie však do 14 kalendárnych dní. Ak sa tak nestane, prepošleme tento prípad k právnemu vymáhaniu.

  S pozdravom,
  123dopyt.sk
 3. Mimosúdne vymáhanie

  • Pán Karel podpísal plnú moc k právnym úkonom spojeným s vymáhaním,
  • 21. 2. 2022 bola poslaná predžalobná výzva,
  • termín vyrovnania bol určený do 31. 3. 2022
 4. Súdne vymáhanie

  • Pán Karel podpísal plnú moc k právnym úkonom spojeným s vymáháním,
  • 21. 2. 2022 bola poslaná predžalobná výzva,
  • termín vyrovnania bol určený do 31. 3. 2022
 5. Peniaze späť na účte

  • Pán Karel podpísal plnú moc k právnym úkonom spojeným s vymáháním,
  • 21. 2. 2022 bola poslaná predžalobná výzva,
  • termín vyrovnania bol určený do 31. 3. 2022
Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 090 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2023 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.