Ako vybrať správneho dodávateľa

Prišli Vám do e-mailovej schránky desiatky ponúk na Váš dopyt a Vy si neviete dať rady ako vybrať vybrať správneho dodávateľa? Pripravili sme pre Vás desať jednoduchých rád, ako sa vyhnúť nesolídnemu dodávateľovi.

1. Výber z ponúk

Pre každého dopytujúceho je rozhodujúcim kritériom niečo iné. Môže to byť rýchlosť dodania, cena, kvalita alebo referencie. Snažte sa nevyberať podľa jedného kritéria, ale kombinujte ich vždy niekoľko dohromady. Napr. najlacnejšia ponuka sa Vám v konečnom dôsledku môže vďaka nekvalitnému tovaru predražiť.

2. Informácie o spoločnosti v obchodnom registri

Ešte predtým ako pôjdete na osobnú schôdzku so zástupcom vybranej spoločnosti, overte si niektoré dôležité informácie v obchodnom registri. U osôb samostatne zárobkovo činných potom v živnostenskom registri. Sústreďte sa hlavne na tieto informácie:

  • či nie je spoločnosť v likvidácii, alebo neukončila činnosť,
  • dĺžku pôsobenia spoločnosti na trhu,
  • výšku základného imania,
  • formu spoločnosti.

3. Pôsobnosť konateľov v spoločnostiach v úpadku

V obchodnom registri je možné dohľadať či spoločníci Vami vybranej firmy nepôsobia alebo nepôsobili vo firme, ktorá je v úpadku, likvidácií alebo už zanikla. V prípade, že spoločníka alebo konateľa v takej firme nájdete, vyberte si radšej pre svoj obchod inú firmu.

4. Odpoveď na dopyt

Z odpovede na dopyt sa dá vyčítať veľa informácií o dodávateľovi. Odpoveď by mala byť spracovaná profesionálne, či už z hľadiska faktických chýb, tak aj z hľadiska úplnosti a komplexnosti informácií. Pokiaľ bude odpoveď neprofesionálne spracovaná, je pravdepodobné, že Vás výsledok spolupráce s takým dodávateľom sklame.

5. Internetové stránky dodávateľa

Návštevou internetových stránok dodávateľa sa dozviete veľa užitočných informácií. Pokiaľ na Vás webová prezentácia pôsobí zastaralo, sú v nej gramatické alebo faktické chyby, nie je dlho aktualizovaná alebo tu nie sú dostatočné informácie, radšej sa takému dodávateľovi vyhnite.

6. Kreditné informácie o dodávateľovi

Po vyradení ponúk, na ktoré nechcete reagovať, odporúčame kontaktovať poskytovateľa kreditných informácií o firme, s ktorou chcete realizovať dopyt. Kreditné informácie Vám dajú odpoveď na otázku týkajúcu sa solventnosti firmy, akým spôsobom hradí svoje záväzky, a pod. Uzatvorenie obchodu so zadĺženou a nesolventnou firmou môže viesť k vybraniu zálohy a nesplneniu zákazky.

7. Hodnotenie dodávateľov na 123dopyt.sk

Pre všetkých dopytujúcich zákazníkov sme pripravili užitočný nástroj - hodnotenie dodávateľov ostatnými dopytujúcimi. Hodnotenie je prístupné v e-mailovej správe, ktorú Vám pošleme po odoslaní dopytu dodávateľom. Vyhľadajte si dodávateľa, s ktorým chcete spolupracovať a prečítajte si, ako ho hodnotia ostatní užívatelia našej služby.

8. Certifikáty, osvedčenie

Pokiaľ dodávateľ vo svojej ponuke uvádza, že je držiteľom certifikácie, osvedčenia alebo že jeho výrobky splňujú určitý atest, nechajte si také dokumenty predložiť alebo zaslať na e-mail. Zaistíte si tak kvalitné podklady pre výber správneho dodávateľa.

9. Referencie na internete

Veľmi jednoduchým spôsobom môžete sami a rýchlo zistiť referencie na vybraného dodávateľa na internete. Informácie si môžete nájsť po zadaní názvu firmy či výrobku do vyhľadávača alebo môžete navštíviť internetové stránky, ktoré sa referenciami firiem zaoberajú.

10. Advokátska / notárska úschova

V niektorých prípadoch vyžaduje dodávateľ zaplatenie časti alebo celej dodávky tovaru či služby, aby mal istotu, že dopytujúci za dodávku zaplatí. Hlavne v prípadoch, kedy je čiastka plnenia vyššia, je možné využiť advokátsku / notársku úschovu peňazí. Všetko je zmluvne podložené, dopytujúci má istotu, že finančná čiastka bude vyplatená až po prevzatí tovaru, dodávateľ má zase istotu, že mu dopytujúci zaplatí.