Žiadosť o pomoc

V prípade neseriózneho jednania dodávateľa či dopytujúceho, sme pripravení prispieť k vyriešeniu sporu v súvislosti s autoritou služby 123dopyt.sk. Spoločnosť B2M.CZ, s.r.o., ako prevádzkovateľ dopytového systému 123dopyt.sk, nemôže v Centre právnej pomoci nahradzovať orgány činné v trestnom konaní či súd, môžeme ale sprostredkovať vyriešenie sporu..

Naše konkrétne možnosti sú:

  • Sprostredkovanie jednania oboch strán sporu. Z pozície autority služby 123dopyt.sk vyzveme obe strany k náprave danej veci a k vyriešeniu daného sporu - spory sú často spôsobené problematickou komunikáciou, našim cieľom je byť mediátorom riešenia problému.
  • Pozastavenie registrácie dodávateľa v zasielaní dopytov. V prípade preukázateľného neseriózneho jednania dodávateľa sme pripravení využiť oporu, ktorú nám poskytujú obchodné podmienky služby 123dopyt.sk, t.j. vyradenie dodávateľa zo služby zasielania dopytov bez nároku na vyrovnanie náhrady za registráciu. Tento nástroj používame, predovšetkým, pre jednania so znakmi podvodnej činnosti a pod.
  • Právna súčinnosť s orgánmi trestného konania. Sme pripravení poskytnúť potrebnú súčinnosť s Políciou SR, právnymi zástupcami a pod., t.j. poskytnúť informácie popisujúce celú situáciu.

Ako postupovať v prípade problému?

Hana Prokopcová
Hana Prokopcová Pracovník centra pomoci
  • vyplňte formulár,
  • popíšte podrobne celý prípad, predovšetkým problematické jednanie druhej strany,
  • pokiaľ máte k dispozícii dokumenty preukazujúce Vašu situáciu, priložte ju k žiadosti.

Na Vašu žiadosť budeme reagovať počas nasledujúcich 1 - 2 pracovných dní, spojíme sa s Vami telefonicky pre overenie danej žiadosti o pomoc.