Žiadosť o pomoc

Z pozície autority prevádzkovateľa dopytového systému sme pripravení prispieť k vyriešeniu sporov vzniknutých v rámci dopytového konania 123dopyt.sk. AJ keď nemôžeme nahradzovať orgány činné v trestnom konaní alebo súd, sme pripravení Vám v prípade problému pomôcť.

Naše konkrétne možnosti sú:

  • Výzva k náprave situácie. Z pozície autority vyzveme telefonicky či e-mailom dotknutú stranu k náprave danej situácie a k vyriešeniu sporu. Tie sú najčastejšie spôsobené nedostatočnou komunikáciou. Naším cieľom je byť mediátorom riešenia problému.
  • Zamedzenie prístupu do systému. V prípade preukázateľného nekorektného jednania sme pripravení pozastaviť účet v systéme 123dopyt.sk, a to bez nároku na vyrovnanie poplatku za registráciu. Tento nástroj používame iba pre prípady s jasnými znakmi podvodného jednania.

V krajnom prípade poskytneme informačnú súčinnosť orgánom činných v trestnom konaní v podobe písomného vyjadrenia popisujúceho okolnosti celej veci.

Ako postupovať v prípade problému?

Hana Prokopcová
Hana Prokopcová Pracovník centra pomoci
  • vyplňte formulár,
  • popíšte podrobne celý prípad, predovšetkým problematické jednanie druhej strany,
  • pokiaľ máte k dispozícii dokumenty preukazujúce Vašu situáciu, priložte ju k žiadosti.

Na Vašu žiadosť budeme reagovať počas nasledujúcich 1 - 2 pracovných dní, spojíme sa s Vami telefonicky pre overenie danej žiadosti o pomoc.