Medziročný rast zamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl sa oproti 1. štvrťroku 2018 zrýchlil o 0,6 p. b. na 1,8 %. Počet pracujúcich sa tak zvýšil o 45,8 tis. na 2 588,4 tis. osôb.

Prečítať celý článok

Po oslavách konca roku prišiel čas na jeho krátke hodnotenie. Pre nás to bol rok skutočne hektický. Aký bol pre našich dodávateľov?

Prečítať celý článok

Pre našu obchodnú konferenciu sme zbierali dáta o dopytoch na Slovenskom trhu. Čo sme zistili, nájdete v našom článku a infografike.

Prečítať celý článok

Je za nami úspešný rok 2016

Minulý rok opäť hodnotíme ako veľmi úspešný. Operátori systému 123dopyt.sk spracovali, zverejnili a rozoslali dodávateľom takmer 30 000 dopytov v celkovom objeme vyše 94 miliónov euro. Rozčlenenie do jednotlivých odborov činností je spracované na špeciálnej stránke.

Infografika

január 2017