Prihlásenie

alebo

123Dopyt vzory zmlúv

Riadne uzatvorená zmluva je základom bezproblémovej spolupráce medzi zadávateľom a dodávateľom. Pozrite si príklady najčastejšie používaných typov zmlúv, ktoré sme pre vás pripravili.

Zmluvy vám prinášame v spolupráci s advokátskou kanceláriou Mašek, Kočí, Aujezdský - MKA Nosko vznikla spojením pražskej advokátskej kancelárie Mašek, Kočí, Aujezdský a bratislavskej advokátskej kancelárie Nosko & Partners, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1990. Týmto spojením sa usilujeme o vytvorenie profesne silného tímu, ktorý bude spoločne pracovať pre klientov z Českej i Slovenskej republiky.

Kúpne zmluvy

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti (pozemok)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy k prevodu pozemku medzi fyzickými osobami s predpokladom, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (dištančný predaj tovaru spotrebiteľovi)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy ohľadom jednorázového predaja nového tovaru spotrebiteľovi, ktrorá je uzavretá bez osobnej prítomnosti strán (dištančne).

Stiahnuť

Kúpna zmluva (predaj tovaru spotrebiteľovi)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy ohľadom predaja nového tovaru spotrebiteľovi, ktorá je uzatváraná za osobnej prítomnosti strán predávajúceho.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (predaj tovaru medzi podnikateľovi)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi ohľadom predaja tovaru, ktorý je vyrábaný pre kupujúceho na zákazku.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (predaj vozidla spotrebiteľovi)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy na kúpu vozidla, kedy je predávajúci podnikateľom a kupujúci spotrebiteľom.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (kúpa vozidla medzi podnikateľmi)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy na kúpu vozidla medzi podnikateľmi.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (výrobok na zákazku)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi podnikateľmi, kedy zhotoviteľ zhotovuje výrobok z materiálu dodaného objednávateľom.

Stiahnuť

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti (bytová jednotka)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o prevode bytovej jednotky medzi fyzickými osobami s predpokladom, že bytová jednotka je vo výlučnom vlastníctve predajcu a kupujúci bytovú jednotku kupuje taktiež do výlučného vlastníctva.

Stiahnuť

Kúpna smlouva o prevode nehnuteľnosti (pozemok so stavbou)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvu o prevode pozemku so stavbou (domom určeným k bývaniu) a dalšieho súvisiaceho pozemku medzi fyzickými osobami s predpokladom, že pozemky sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.

Stiahnuť

Kúpna zmluva (výrobok na zákazku)

Náhľad

Jedná sa o vzor kúpnej zmluvy na kúpu vecí vyrobených na zákazku medzi podnikateľmi.

Stiahnuť

Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo (výstavba novej budovy)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi podnikateľmi ohľadom zaistenia výstavby budovy.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (rekonštrukcia budovy)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi podnikateľmi ohľadom zaistenia rekonštrukcie budovy.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (technologické zariadenia stavby)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi podnikateľmi ohľadom zaistenia priamej dodávky technologického zariadenia stavby v rámci výstavby budovy.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (novostavba spotrebiteľ)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi spotrebiteľom a podnikateľom ohľadom novostavby.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (rekonštrukcia stavby spotrebiteľ)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi spotrebiteľom a podnikateľom ohľadom rekonštrukcie stavby.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (stavba priame dodanie spotrebiteľ)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi spotrebiteľom a podnikateľom ohľadom priameho dodania stavby.

Stiahnuť

Zmluva o dielo (výrobok na zákazku spotrebiteľ)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o dielo medzi spotrebiteľom a podnikateľom ohľadom výrobku na zákazku.

Stiahnuť

Poskytovanie služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy k poskytovaniu služieb medzi podnikateľmi (opakovaná činnosť).

Stiahnuť

Nájomné zmluvy

Nájomná zmluva (bytová jednotka)

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o nájme bytovej jednotky medzi fyzickými osobami.

Stiahnuť

Zmluva o nájme stroja

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy k nájmu medzi podnikateľmi ohľadom prenájmu stroja.

Stiahnuť

Zmluva o nájme priestoru slúžiaceho k podnikaniu.

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o nájme priestoru sloužíaceho k podnikaniu.

Stiahnuť

Ďalšie

Zmluva o sprostredkovaní

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy k sprostredkovaniu uzavretia kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi.

Stiahnuť

Zmluva o úvere medzi podnikateľmi

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy o úvere medzi podnikateľmi. Tento zmluvný vzor tak nemusí byť vhodný v situácii, kedy je úverovaný spotrebiteľom.

Stiahnuť

Zmluva o zapožičaní

Náhľad

Jedná sa o vzor zmluvy k zapožičaniu medzi fyzickými osobami.

Stiahnuť
Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 297 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.